เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศ

นางสาวแก้วมณี แพงมา รางวัลเหรียญทอง การข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับประเทศ

เปิดบ้านเหลืองดำ ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559.

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ สำเนียง มิ่งขวัญ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ ได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนอันมาจากพระราชดำริฯ.

บรรยากาศในโรงเรียน;

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย๒ จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

       โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้แห่งชาติ โดยนำกล้าไม้ป่ามาปลูกเพิ่มเติมในบริเวณของโรงเรียน

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อบรมครูหัวข้อOBECQA /หลักสูตรการศึกษา 2551/การวัดและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และโรงเรียนเครื่อข่าย จัดทำข้อตกลง MOU และกิจกรรมอบรมครูและบุคลาการทางการศึกษาหัวข้อOBECQA /หลักสูตรการศึกษา 2551/การวัดและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30น.


ประชุมเปิดภาคเรียนที่1/2560

     โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ประชุมเปิดภาคเรียนที่1/2560 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 ณ ห้องประชุมศุนย์วิทยบริการ โดยการนำของผู้อำนวยการสำเนียง มิ่งขวัญ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน และชี้แจง อธิบายข้อปฏิบัติต่างๆกับการปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 1/60 และการจัดทำ SAR
ปีการศึกษา 2559วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง