เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศ

นางสาวแก้วมณี แพงมา รางวัลเหรียญทอง การข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับประเทศ

เปิดบ้านเหลืองดำ ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559.

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ สำเนียง มิ่งขวัญ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ ได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนอันมาจากพระราชดำริฯ.

บรรยากาศในโรงเรียน;

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย๒ จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา2/2560

     โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2


อบรมเกี่ยวกับยาเสพติด

    โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลบ้านเป็ด ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2